De dood als straf - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerling heeft gezien waarom vrijwel alle landen van Europa, en alle landen van de Europese Unie de doodstraf niet meer kennen.
  • De leerling heeft gezien hoe vanaf de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de VN in 1948 wereldwijd steeds meer weerstand is gegroeid tegen de doodstraf.
  • De leerling heeft gezien in hoeverre acties van de EU, de Raad van Europa en mensenrechtenorganisaties erin zijn geslaagd om in de meeste landen de doodstraf uit te bannen.
  • De leerling kan met goede argumenten uitleggen waarom het wel of niet zal lukken om de doodstraf overal ter wereld afgeschaft te krijgen.

 

verwante lessen

Login Form