De dood als straf - eu-feiten

 

evrm2De EU is de grootste sponsor in de strijd tegen de doodstraf wereldwijd. Alle EU-landen hebben de doodstraf afgeschaft in overeenkomst met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De EU strijdt op verschillende manieren tegen de afschaffing van de doodstraf:

  • Handel in goederen die gebruikt kunnen worden voor foltering en executie is verboden
  • Maatschappelijke organisaties in landen die de doodstraf hanteren, worden ondersteund zodat zij het bewustzijn van de doodstrafkwestie kunnen vergroten en de situatie kunnen bewaken en documenteren
  • Als vaste waarnemer bij de VN is de EU een voorstander van alle maatregelen om de doodstraf af te schaffen

Daarnaast neemt het Europees Parlement resoluties aan en organiseert het debatten waarin de acties van landen die de doodstraf nog steeds hanteren worden veroordeeld.

verwante lessen

Login Form