De dood als straf - voor de docent: info

 

Trek voor deze les 1 lesuur uit. Laat de leerlingen in tweetallen aan de opdracht in de les werken.

Neem met de leerlingen de introductie door. Als er een ernstig misdrijf heeft plaatsgehad en het nieuws beheerst, een liquidatie bijvoorbeeld, kunt u dit nieuwsverhaal bij het inleiden van de les gebruiken. Daarna zet u de leerlingen aan het werk.  Als iedereen klaar is, kijkt u de opstellen na.


Deze les sluit aan bij de kerndoelen:

  • Kerndoel 3: de leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of  opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

  • Kerndoel 36: De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

  • Kerndoel 37: de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 

verwante lessen

Login Form