De dood als straf - bron: dag tegen de doodstraf

 
In 2007 heeft de Raad van Europa besloten ieder jaar op 10 oktober de Europese Dag tegen de Doodstraf te houden. Op die dag is het ook Werelddoodstrafdag. Dan probeert Amnesty International iedereen duidelijk te maken dat de dood als straf de wereld nog niet uit is. Ze roept landen waar de staat mensen ter dood brengt op, hiermee te stoppen. Ze roept landen op de doodstraf uit hun strafwetgeving te halen als die nog steeds in hun strafwetgeving staat. Ook andere organisaties die vinden dat de rechten van de mens moeten worden gerespecteerd, doen oproepen en voeren acties tegen de doodstraf. Amnesty International heeft de Verenigde Naties opgeroepen om hetzelfde te doen.

afschaffing doodstraf 
Amnesty International is tegen de doodstraf omdat:

  • de doodstraf het universele (= van iedereen) recht op leven geweld aandoet (zie de UVRM en de EVRM),
  • het een heel wrede, onmenselijke manier van straffen is
  • het nooit teruggedraaid kan worden als er een fout is gemaakt bij het proces die tot de terdoodveroordeling heeft geleid. Mensen die onterecht in de gevangenis zitten, kun je altijd nog vrijlaten en ook nog schadevergoeding geven voor de tijd die ze in de cel hebben doorgebracht.

 

verwante lessen

Login Form