De dood als straf - bron: doodstraf? ja!

 
Sommige mensen zijn juist vóór de doodstraf. Die vinden dat de misdaad niet hard genoeg wordt aangepakt, en vooral de mensen die moorden plegen. Zolang de doodstraf bestaat, of weer is ingevoerd, zeggen voorstanders van de doodstraf, zouden mensen die erge misdrijven willen plegen, zich wel tweemaal bedenken als ze weten dat op die erge misdaden de doodstraf staat. Dit argument is volgens Amnesty International niet waar. Mensen plegen moorden of andere erge misdrijven, of er nou de doodstraf op staat of niet.
Een andere reden waarom mensen de doodstraf willen houden of weer invoeren is dit: Als er iemand dood gaat, laat die altijd familieleden en vrienden in rouw achter. Die rouw is extra diep en pijnlijk als de doodsoorzaak een moord of een ander erg misdrijf is (bijvoorbeeld een bomaanslag). Want de nabestaanden beseffen dat de dood van hun dierbare het gevolg is van een misdrijf dat door iemand anders is gepleegd. Pas als de dader of daders van het misdrijf een zware straf hebben gekregen, kunnen de nabestaanden het verlies van hun dierbare beter dragen. In landen die de doodstraf in hun strafwetgeving hebben, willen nabestaanden van een slachtoffer van een moord of ander erg misdrijf vaak dat de dader of daders van dat misdrijf de doodstraf krijgen.

verdriet

Op 2 juli 2002 verscheen in Trouw het artikel ‘Doodstraf is goed te verdedigen.’ Hierin legt Alexander van Schmid uit waarom hij de doodstraf niet zonder meer wil afwijzen. Dat doet hij niet:
- omdat deze straf de enige juiste is voor moord. Het zou niet goed zijn voor de rechtspraak en het gevoel voor rechtvaardigheid van burgers als een moordenaar een lichtere straf krijgt
- als de rechtspraak in een land waar de doodstraf bestaat zo goed werkt dat het onwaarschijnlijk is dat ooit iemand onterecht ter dood wordt veroordeeld en vervolgens de straf ondergaat.

Naar: https://www.trouw.nl/nieuws/doodstraf-is-goed-te-verdedigen~b3fa629e/

verwante lessen

Login Form