Alcohol en drugs, begin er niet aan


Vermoedelijk heb je dat nog niet gedaan, bier, wijn of een andere drank met alcohol erin drinken. En waarschijnlijk heb je nog geen wiet of een andere drug gebruikt.

flessendrank

Prijs je dan gelukkig dat je er nog niet aan begonnen bent.

 


 
opdrachtGa je wel alcohol of drugs gebruiken, dan heeft dat gevolgen die je nog niet goed kunt overzien. Of je moet iemand kennen die veel weet van verslaving of zelf verslaafd is (geweest). Die mensen zouden je duidelijk kunnen maken waarom het verstandig is om geen alcohol of drugs te gaan gebruiken.

Daarom maak je in de les kennis met enkele mensen die verslaafd zijn geweest aan alcohol of aan één of meer drugs.

Daarna maak je samen met klasgenoten een reclamespotje voor je leeftijdgenoten. Hierin maak je duidelijk wat je van die mensen hebt geleerd.

 


 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd.

We verdelen de klas in twee groepen: A en D.
Groep A neemt de bronnen door over verslaving aan alcohol. Deze bronnen hebben de aanduiding (a) in de titel.
Groep D doet hetzelfde met de bronnen over drugsverslaving. Deze bronnen hebben de aanduiding (d) in de titel.

Als jullie de bronnen hebben doorgenomen, ga je op internet op zoek naar verhalen van mensen die zelf verslaafd zijn (geweest) aan alcohol of aan drugs. Voor het doornemen van de bronnen en het zoekwerk krijgen jullie 30 minuten de tijd.

Beide groepen zoeken antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat voor gevolgen heeft het gebruik van alcohol of drugs voor de lichamelijke gezondheid van de verslaafde?
 2. Welke geestelijke klachten levert dat gebruik op?
 3. Hoe kun je van de verslaving afkomen?

Daarna maken beide groepen een reclamespotje van 30 seconden om te waarschuwen voor:

 • Te veel, te vaak en te lang alcoholische dranken gebruiken, of
 • Het gebruik van wiet en andere drugs.

Voor het maken van het spotje krijg je 20 minuten de tijd.

Laat jullie reclamespotje aan de klas zien en horen.

 


 
Wat is een verslaving? Dat wordt je uitgelegd in de Schooltv-video met die titel 'Wat is een verslaving? - Als je niet zonder een bepaalde gewoonte kunt':

 


 
Bekijk de YouTube-video ‘Al tien jaar lang last van alcoholisten en junks’:

N.B.:

1: Deze video bevat enkele vloeken en scheldwoorden. 

2: Een junk is een drugsverslaafde. Vaak is dat iemand die heroïne gebruikt of een andere drug. Meestal spuit je die drugs met een injectienaald in je lichaam, maar er zijn ook andere manieren om die drugs te gebruiken.


 


 
Wanneer ben je een alcoholist? Jacqueline legt dit uit op deze YouTube-video:

 


 
Van een biertje of een glas wijn word je niet ziek. En ook van een paar glazen bier of wijn word je niet ziek, wel een beetje suf misschien. Maar mensen die lange tijd dagelijks (veel) alcoholische drank(en) gebruiken, lopen grote kans om steeds zieker te worden. Hoe komt dat?

Kijk naar deze YouTube-video ‘De schade die alcohol aan kan richten in jouw lijf’:

 


 
Als je je vervelend voelt ga je misschien lezen of dansen of sporten. En als je moe bent of moet doorwerken, neem je een stevige boterham en een kop koffie. Sommige mensen denken daar anders over en kiezen voor de andere oplossing, drugs dus. Maar drugs worden niet alleen gebruikt om je weer fit te voelen. Sommige mensen gebruiken het omdat ze het lekker vinden en omdat het een kick geeft. Maar er zijn ook mensen die het gebruiken omdat ze onzeker zijn of stoer willen doen. Je kunt ook verslaafd raken en dan kun je niet meer zonder. Je kan ook drugs gaan gebruiken uit verveling dan kun je een jointje rollen en dan ben je bezig. Erg slim is dat niet, tenzij dit door de dokter wordt aangeraden is het verstandiger om geen drugs of medicijnen te nemen. Desnoods ga breien, punniken of haken maar harddrugs zijn slecht voor je!

drugs

Mensen gebruiken drugs omdat ze iets aan hun leven willen veranderen. Ze willen er bijvoorbeeld bij horen als ze geen vrienden hebben en dan gaan ze drugs gebruiken en sommigen mensen vinden je dan stoer. Ze gebruiken het ook als ze thuis mishandeld worden, want dan wil je je fijner voelen. Mensen kunnen zich ook vervelen en dan willen ze vaak experimenteren en een van die proefjes is vaak drugs proberen. Als je drugs een keer gebruikt is het niet zo erg maar zodra je niet meer zonder drugs het huis uit kan, ben je verslaafd en het is moeilijk om er dan vanaf te komen. De meeste mensen denken dat drugs een oplossing is maar uiteindelijk worden de drugs het probleem.

Bron: Wikikids. 

Ga naar Wikikids voor de verschillende soorten soft- en harddrugs en wat ze met je doen.

 


 
Sommige popmuzikanten hebben liedjes gemaakt over drugsgebruik en drugsverslaving. Bijvoorbeeld van de Nederlandse popgroep Doe Maar. Je kunt ze als je wilt beluisteren op ‘Nederwiet’ en ‘Heroïne’.

doemaarDoe Maar in 1982

 


 
Wie verslaafd is aan alcohol of aan een of meer drugs, weet vaak wel dat het niet goed is om verslaafd te zijn. Als dat zo is, dan ben je er als verslaafde misschien aan toe om te proberen ervan af te komen. Hoe je dat zou kunnen doen lees je op de site ’12-Stappenplan (Minnesota-Model)’:

 1. Erken het probleem
 2. Geef toe dat je hulp nodig hebt
 3. Aanvaard de hulp
 4. Maak een balans op van je leven
 5. Beken je eigen misstappen en de misstappen tegenover anderen
 6. Ontdek je eigen zwakheden en tekortkomingen
 7. Werk aan je eigen zwakheden en tekortkomingen
 8. Maak een lijst van mensen die je schade hebt berokkend
 9. Zoek contact met deze mensen en probeer het goed te maken
 10. Kijk voortaan kritisch naar jezelf en erken direct je eigen fouten
 11. Vind een manier om rust te vinden in je leven, bijvoorbeeld door meditatie of door gebed
 12. Help anderen en geef je eigen ervaringen door

  12stappen

 


 
Alcohol- en drugsgebruik komt bij basisschoolleerlingen zelden voor. Toch is het verstandig om leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs te laten zien wat voor nadelige gevolgen het heeft als mensen steeds meer alcoholica of drugs gaan gebruiken. Bovendien is er gerede kans dat er in uw klas een of meer leerlingen zijn die zoiets van nabij hebben meegemaakt, in huiselijke kring en/of bij familie en kennissen.

Deze les biedt niet alleen gelegenheid om aandacht te geven aan verslaving aan alcohol of drugs, maar ook een creatieve manier om hun leeftijdgenoten op speelse wijze te waarschuwen voor deze soorten verslaving.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u een lesuur uit.

Verdeel de klas in twee groepen van ongeveer gelijke grootte.

Groep A neemt de bronnen door over verslaving aan alcohol. Die hebben de aanduiding (a) in de titel.
Groep D doet dat met de bronnen over drugsverslaving. Die hebben de aanduiding (d) in de titel.
Sommige bronnen zijn voor alle leerlingen te gebruiken, omdat die gaan over alcohol én drugs. Ze hebben de aanduiding (a + d) in de titel staan.

Als de leerlingen klaar zijn met de bronnen, zoeken ze verder naar verhalen van mensen die verslaafd zijn (geweest) aan alcohol of aan drugs. Op YouTube en andere sociale platforms zijn die verhalen te vinden. Voor het doornemen van de bronnen en het zoekwerk geeft u de leerlingen 30 minuten de tijd.

Beide groepen zoeken antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat voor gevolgen heeft het voor de lichamelijke gezondheid van de verslaafde?
 2. Welke geestelijke klachten levert verslaving op?
 3. Hoe kun je van de verslaving afkomen?

Als iedereen klaar is met het onderzoek laat u beide groepen hun reclamespotje van 30 seconden maken. Trek er 20 minuten voor uit.

Groep A maakt het spotje om te waarschuwen voor (overmatig) alcoholgebruik gedurende lange tijd.
Groep D maakt het spotje om te waarschuwen voor gebruik van wiet of andere drugs.

Ten slotte laat u beide groepen hun reclamespotje zien en horen in de klas.

Uitwerking
Gevolgen van verslaving aan alcohol of drugs:

 • Gevolgen voor de lichamelijke gezondheid zijn onder andere dat het kortetermijngeheugen minder goed gaat werken en dat hart, maag, lever en andere organen op den duur worden aangetast en steeds minder goed werken. In die organen kan kanker ontstaan.
 • Altijd geldt dat ook de stofwisseling zich aanpast aan de regelmatige consumptie van alcohol en zich weer moet aanpassen als de persoon in kwestie niet meer of nauwelijks meer alcoholische dranken tot zich neemt.

Gevolgen voor de geestelijke gezondheid:

 • Mensen die aan de drank zijn, worden sneller boos en gaan dan ook makkelijker over tot verbaal en fysiek geweld. Ook bij drugsverslaafden komt dat voor. Verder hangt het af van welke drug of drugs de verslaafde gebruikt. Plotseling stoppen met langdurig drugsgebruik leidt tot klachten die voortkomen uit moeizame aanpassing van lichaam aan het niet meer gebruiken van drugs. Men spreekt dan van ontwenningsverschijnselen.

Hoe van verslaving af te komen:

 • Meestal hebben alcoholisten en drugsgebruikers deskundige hulp nodig om van hun verslaving af te komen. Hierbij is het essentieel dat de verslaafde zelf in de gaten heeft dat zijn of haar verslaving problemen geeft voor hem- of haarzelf en voor zijn of haar omgeving. Ook moet de verslaafde bereid zijn open te staan voor adviezen en begeleiding van deskundigen.
 • Het lukt niet altijd om definitief van een verslaving af te komen. Soms valt een ex-verslaafde na verloop van tijd terug; hij of zij begint weer te drinken of drugs te gebruiken. Dan moet het traject om van de verslaving af te komen, opnieuw doorlopen worden.


Kerndoelen
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 


 

 • De leerlingen kunnen uitleggen wat verslaving aan alcohol of drugs is.
 • De leerlingen kunnen enkele lichamelijke gevolgen benoemen van verslaving aan alcohol of drugs
 • De leerlingen kunnen enkele psychologische gevolgen benoemen van verslaving aan alcohol of drugs,
 • De leerlingen kunnen aangeven waarom verslaving aan alcohol of drugs afbreuk kan doen aan je sociale leven.
 • De leerlingen kunnen aangeven hoe je van een verslaving aan alcohol of drugs af kunt komen.

 


 

De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

 • hun eindproduct niet langer is dan 30 seconden en laat zien dat de leerdoelen behaald zijn;
 • het eindproduct de boodschap helder en op wervende manier overbrengt op de kijker, en
 • de leerlingen goed hebben samengewerkt en respect hebben getoond voor elkaar.

 

verwante lessen

Login Form