Alcohol en drugs, begin er niet aan - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd.

We verdelen de klas in twee groepen: A en D.
Groep A neemt de bronnen door over verslaving aan alcohol. Deze bronnen hebben de aanduiding (a) in de titel.
Groep D doet hetzelfde met de bronnen over drugsverslaving. Deze bronnen hebben de aanduiding (d) in de titel.

Als jullie de bronnen hebben doorgenomen, ga je op internet op zoek naar verhalen van mensen die zelf verslaafd zijn (geweest) aan alcohol of aan drugs. Voor het doornemen van de bronnen en het zoekwerk krijgen jullie 30 minuten de tijd.

Beide groepen zoeken antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat voor gevolgen heeft het gebruik van alcohol of drugs voor de lichamelijke gezondheid van de verslaafde?
  2. Welke geestelijke klachten levert dat gebruik op?
  3. Hoe kun je van de verslaving afkomen?

Daarna maken beide groepen een reclamespotje van 30 seconden om te waarschuwen voor:

  • Te veel, te vaak en te lang alcoholische dranken gebruiken, of
  • Het gebruik van wiet en andere drugs.

Voor het maken van het spotje krijg je 20 minuten de tijd.

Laat jullie reclamespotje aan de klas zien en horen.

 

verwante lessen

Login Form