Armoede in Nederland


Je denkt bij het horen van het woord ‘armoede’ misschien: dat komt voor in Afrika, Zuid-Amerika of ergens anders ver weg. Inderdaad, armoede komt buiten Europa veel voor. Kijk maar naar de wereldkaart hieronder.

armoede
Wereldwijd leven er ongeveer 800 miljoen mensen onder de armoedegrens*

Maar ook in Europa zijn er mensen arm, en ook in Nederland. Dat zie je wel als je goed let op nieuwsberichten, bijvoorbeeld in het Jeugdjournaal.

Onder armoedegrens wordt meestal verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften. Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens gaat het inkomen geheel op aan noodzakelijke uitgaven. Er is dan geen vrij te besteden inkomen over.

 

verwante lessen

Login Form