President van de EU - voor de docent: leerdoelen


Leerdoelen:

  • De leerlingen hebben gezien wat de Europese Raad is.
  • De leerlingen kunnen twee belangrijke taken van de voorzitter van de Europese Raad noemen en omschrijven;
  • De leerlingen kunnen enkele overeenkomsten en verschillen noemen tussen een staatshoofd die geen regeringsleider is, een staatshoofd die wel regeringsleider is en de president van de Europese Raad.

verwante lessen

Login Form