President van de EU - voor de docent: info


Trek voor deze lesbrief een lesuur uit. Laat de leerlingen de opdracht individueel of in tweetallen doen.

U laat de leerlingen de ‘bron president’ lezen. Daarin wordt uitgelegd wat een president is en wat het onderscheid is tussen staatshoofd en regeringsleider. Vervolgens komt de president van de EU aan bod, die staatshoofd noch regeringsleider is, maar voorzitter. De vraag is, wat willen de leerlingen zelf in 2030, als zij dan president van de EU zouden worden? Laat ze fantaseren over wat ze allemaal mogen en moeten doen als ze deze baan krijgen.

De informatie over de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Raad die in deze les is verwerkt, is ontleend aan het artikel ‘Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president)’ op https://www.europa-nu.nl/id/vi9odd03fxha/vaste_voorzitter_van_de_europese_raad_eu


Deze opdracht sluit aan bij:
Kerndoel 53

  • De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

verwante lessen

Login Form