Vaccinatie, ja of nee? - bron: vaccinatie - biblebelt

 
Corona slaat toe in de Biblebelt, waar de vaccinatiegraad relatief laag is. Strenggelovigen worstelen met het vaccin, want een vaccinatie zou een ontkenning kunnen zijn van Gods voorzienigheid. Hoe zien dominees in religieuze gemeenten dit?

"Ik heb geen idee hoeveel mensen in onze kerk een coronavaccinatie hebben en ik wil het ook niet weten", zegt dominee De Boer van de Christelijk gereformeerde kerk in Sliedrecht. Voorheen stond hij in Urk en Werkendam. Deze dominee, die in de behoudende hoek zit, worstelt met de vaccinaties. "Mijn ouders hadden vroeger ook veel moeite met vaccineren. Ik ben zelf ook niet volledig gevaccineerd."

kerk

Maar de dominee ziet de coronavaccinatie anders dan andere vaccinaties. "Daarom heb ik zelf wel een coronaprik gehaald. In deze coronapandemie is geen sprake van voorkomen, maar van verantwoordelijk handelen. Om verwarring te voorkomen, gebruik ik de neutrale term coronaprik."

Dominee De Boer ziet het coronavaccin dus anders en hoopt dat zijn gemeenteleden deze associatie los kunnen laten. "We zitten nu in een wereldwijde gezondheidscrisis en met een coronaprik kunnen we handelen om erger te voorkomen. Vergelijk het met een tromboseprik. Die krijg je standaard na een operatie en neem je ook."

De predikant ziet veel jongeren in zijn kerk die weerstand hebben tegen het coronavaccin. Daarbij valt iets op. "Het motief om niet te vaccineren is bij corona veel minder vaak religieus van aard, dan bij andere vaccinaties. Het motief is vaker wantrouwen en angst. Zijn het vaccin, de wetenschap en de overheid wel betrouwbaar?"

Hij heeft zichzelf wél laten vaccineren tegen corona. "Vanwege twee redenen: ik zie het als je verantwoordelijkheid nemen. Ik handel naar een gezondheidscrisis die ons allen treft. En de tweede reden is dat ik veel bij mensen op bezoek ga. "Ik wil niet dat mensen besmet raken. Inenten zie ik als een verantwoordelijkheid richting mijn naaste."

 

verwante lessen

Login Form