bladeren

-  Klik in het zoekvenster en kies een onderwerpbladeren boek
-  Als je onderwerpen wilt combineren, klik nog een keer in het zoekvenster en kies een tweede onderwerp
-  Elke keuze is ongedaan te maken door op x in het betreffende label te klikken
-  Druk vervolgens op 'zoek'

Let op:

  • De zoekfunctie staat standaard op 'OR' ingesteld en niet op 'AND'. Zoeken op twee onderwerpen betekent dus dat een infoblok over het ene OF het andere onderwerp gaat. Klik in het zoekvenster en je krijgt een lijst met mogelijkheden.
  • Klikken op één van de blauwe knoppen onder geeft een zoekopdracht voor alleen dat onderwerp. 


AlgemeenInternationale organisatiesMilieu en klimaatOorlog & vredeParlementRechtsstaat