Eerste Kamer

Eerste KamerDe Eerste Kamer is een deel van het Nederlandse parlement. Het andere deel is de Tweede Kamer. Samen vormen ze de Staten-Generaal. De 75 leden van de Eerste Kamer worden niet rechtstreeks gekozen maar door de leden van Provinciale Staten. Die worden op hun beurt wel door ons allemaal gekozen. 

De Eerste Kamer is in 1815 in het leven geroepen door koning Willem I. Dit gebeurde vooral op aandringen van de Belgen. De Eerste Kamer moest het landsbestuur beter controleerbaar maken. De leden van die Eerste Kamer werden door de koning zelf voor het leven benoemd. Het waren allemaal vertrouwelingen van Willem I.

De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het controleren van de ministers en staatssecretarissen. Een verschil met de Tweede Kamer zie je bij wetsvoorstellen. Een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen, komt daarna bij de Eerste Kamer. Die kan het voorstel alleen aannemen of afwijzen maar kan er niets meer aan veranderen. 

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is geen volle baan. Eerste Kamerleden hebben vaak ook een baan buiten de politiek. Daarom komt de Eerste Kamer veel minder vaak samen om te vergaderen dan de Tweede Kamer.

Alle vergaderingen van de Eerste Kamer zijn openbaar. Bij die vergaderingen kun je op de publieke tribune alles meevolgen. Op internet zijn de vergaderingen via livestreams te volgen.

 

ook interessant