wethoudersDe wethouders en de burgemeester besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W).

Iedere wethouder heeft zijn eigen taken, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taken. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze samen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen.

Het aantal wethouders van een gemeente is afhankelijk van het aantal raadsleden. Hoe meer raadsleden hoe meer wethouders. De gemeente Nijmegen bijvoorbeeld heeft 39 raadsleden en 7 wethouders. De gemeente Rozendaal heeft 9 raadsleden en 2 wethouders.

ook interessant