kroonDe kroon is niet alleen de naam voor een hoofddeksel van een koning, maar in het Nederlandse staatsbestel is dat ook een andere naam voor de regering. De Nederlandse regering of de kroon bestaant uit het kabinet + de koning. De koning bemoeit zich niet met de inhoud van wat de ministers en de staatssecretarissen bedenken of met wetten. Wel is hij degene die met zijn handtekening een wetsvoorstel tot wet verklaart.

De koning wordt wel geïnformeerd over de lopende zaken van het kabinet en hij mag daar zijn mening over geven. Het geldt als ongepast om meningsverschillen tussen de koning en de ministerraad publiek te maken. Dit zwijgen over de inhoud van de discussies tussen ministers of ministerraad enerzijds en de koning anderzijds is het geheim van Noordeinde (het werkpaleis van de koning).

ook interessant