caseilandenCuraçao, Aruba en Sint Maarten liggen in de Caraïbische Zee en horen bij het werelddeel Amerika. Samen heten ze de CAS-eilanden. Samen met Nederland maken ze deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.
Sint Maarten bestaat uit een Nederlands en een Frans gedeelte. Elk van de CAS-eilanden is een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Curaçao, Aruba en het Nederlandse deel van Sint Maarten hebben ieder hun eigen bestuur. Dit bestuur bestaat uit de Staten (het parlement), de Gouverneur, het kabinet met ministers en een gevolmachtigd minister, die in Den Haag zetelt. Op Aruba en Curaçao heeft het parlement 21 leden. Op het Nederlandse deel van Sint Maarten zijn het er 15. Op elk van de eilanden worden de leden van de parlementen direct gekozen door de inwoners van het eiland. Dat gebeurt om de 4 jaar.
De Gouverneur wordt aangesteld door de Kroon (koning en kabinet) voor een periode van 6 jaar. Die periode kan éénmaal met 6 jaar worden verlengd. Het kabinet blijft 4 jaar in functie, tenzij het aftreedt voor die termijn is verstreken.

De gevolmachtigd ministers van de CAS-eilanden vormen samen met de Nederlandse ministers de Rijksministerraad. De rijksministerraad overlegt over zaken die het hele Koninkrijk betreffen en die per rijkswet moeten worden geregeld. Verder hebben Curaçao en Aruba elk ook nog een gevolmachtigd minister in Washington D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten. Zij werken op de Koninkrijksambassade in die stad. Ze vertegenwoordigen daar hun land. Sint Maarten heeft geen gevolmachtigde minister in Washington D.C.

ook interessant