caribischnederlandCaribisch Nederland is het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden dat in de Caraïbische Zee ligt. Het behoort bij het werelddeel Zuid-Amerika. Caribisch Nederland bestaat uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de BES-eilanden, en de eilanden Curaçao, Aruba en het Nederlandse deel van Sint Maarten. Curaçao, Aruba en het Nederlandse deel van Sint Maarten zijn sinds 2019 aparte landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 2019 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland, die ook wel openbare lichamen worden genoemd.

Elk van de BES-eilanden wordt bestuurd door een eigen eilandsraad en een bestuurscollege. Het bestuurscollege bestaat uit een gezaghebber en meerdere eilandgedeputeerden. Zij vormen het dagelijks bestuur van het eiland. De eilandsraad controleert het beleid van het bestuurscollege. Een lid van de eilandsraad mag niet tegelijk eilandgedeputeerde zijn.

Om de 4 jaar kiezen de eilandenbewoners rechtstreeks hun eilandsraad op de dag dat in Nederland verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn. De eilandsraad van Bonaire heeft 9 zetels, die van Saba en Sint Eustatius elk 5.
De gezaghebber kun je beschouwen als de burgemeester van een BES-eiland. Hij wordt voor 6 jaar benoemd door de Kroon (koning en kabinet). Die periode kan telkens met 6 jaar worden verlengd.

Een Rijksvertegenwoordiger, die zijn kantoor heeft op Bonaire, vormt de schakel tussen de eilanden en de Nederlandse overheid. De Rijksvertegenwoordiger stelt voor de functie van gezaghebber twee kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland. Dit nadat de eilandsraad zijn mening heeft gegeven over beide kandidaten. De gezaghebber staat boven de partijpolitiek.

ook interessant