De Tweede Kamer is een deel van het Nederlandse parlement. Het andere deel is de Eerste Kamer. Samen vormen ze de Staten-Generaal. De 150 leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen. De Tweede Kamer controleert de uitvoerende macht, het kabinet. Dit is haar belangrijkste taak.

tweedekamerOm die controle van de regering goed te kunnen doen heeft de Tweede kamer zes rechten:

  • Recht van interpellatie. Hiermee kan een minister of staatssecretaris naar de Kamer worden geroepen. Kamerleden kunnen met die bewindspersoon debatteren over onderwerpen waar ze vragen of kritiek over hebben.
  • Recht op het indienen van een motie. Ieder Kamerlid kan dat doen. Een motie is een schriftelijke oproep aan een bewindspersoon of aan het kabinet om iets te doen of juist niet. Een speciale soort motie is de motie van wantrouwen. Daarmee dwingt de Kamer een bewindspersoon of het hele kabinet om af te treden, als de motie wordt aangenomen. Lichtere vormen zijn de motie van afkeuring en de motie van treurnis.
  • Recht van amendement. Met dit recht kan de Tweede Kamer de tekst van wetsvoorstellen veranderen.
  • Recht van budget. Dit houdt in dat de Tweede Kamer de inkomsten en uitgaven van het Rijk kan beoordelen en goed- of afkeuren.
  • Recht van initiatief. Dit houdt in dat een Kamerlid zelf een wetsvoorstel kan indienen.
  • Recht van enquête. Dit is het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. Hiermee stelt de Kamer een grondig onderzoek in over een bepaald onderwerp. Een speciale commissie ondervraagt onder ede allerlei mensen die iets met dat onderwerp te maken hebben of hebben gehad. Er bestaat ook een lichtere vorm van de parlementaire enquête. Die noemen we een parlementair onderzoek.

Veruit de meeste vergaderingen van de Tweede Kamer zijn openbaar. Je kunt ze meevolgen op de publieke tribune. Bovendien kun je ze live via internet volgen. Belangrijke vergaderingen worden regelmatig live op radio en tv uitgezonden.

ook interessant