Les: Padden op stap

Pad

Afhankelijk van de weersomstandigheden komen half maart, begin april de padden uit hun winterslaapplek te voorschijn. De vrouwtjes hebben de eitjes dan ‘al klaar liggen’ en de mannetjes staan te popelen om ze te bevruchten. Het leggen van de eitjes en de bevruchting gebeurt in het water. Want net zoals bij kikkers ontwikkelen padden zich van donderkopje tot volwassen pad en zijn ze in dit stadium van hun leven afhankelijk van water. Als ze volgroeid zijn, verlaten ze hun geboortegrond en trekken ze naar drogere oorden. Dan kunnen we ze tegenkomen in de bossen, akkers, heide en onze tuinen. Maar als het weer tijd is om eitjes te leggen –na de winterslaap-, trekken de padden massaal terug naar de poel, vijver of sloot waar ze geboren zijn. Onderweg loert het gevaar…… Tussen de zomerplek en het water liggen drukke autowegen.

Deze lesbrief gaat over de trek van de padden en acties die ondernomen worden om de padden veilig te laten oversteken.

De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de groepen 5 en 6 en kan worden gebruikt bij de vakken:

  • Nederlands
  • Aardrijkskunde
  • Milieu
  • Natuuronderwijs

Download de lesbrief

Meer informatie op internet:

 vorige