Les: de Auto

auto

Op 19 mei 1896 werd in Nederland de eerste auto, een Benz Victoria, verkocht. Niet duidelijk is aan wie. Sommigen zeggen dat het een zekere notaris Bacx is geweest, anderen beweren dat de fotograaf Adolphe Zimmermans de eerste autobezitter in Nederland is geweest.

Zeker is dat de auto na een trage start is uitgegroeid tot één van de populairste vervoermiddelen in Nederland. Hoe dat precies is gegaan, is te lezen in het proefschrift van P.E. Staal getiteld Automobilisme in Nederland. Een geschiedenis van gebruik, misbruik en nut . Het is in 2003 verschenen bij Walburg Pers in Zutphen. In deze lesbrief komt de geschiedenis van de auto aan bod, maar ook de werking van de benzinemotor, de vervuiling door auto's, het fileprobleem, enz.

De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de groepen 7 en 8 en kan worden gebruikt bij:

  • Aardrijkskunde
  • Techniek
  • Natuuronderwijs

Download de lesbrief 

Meer informatie op internet:

vorige