(C)


Copyrightkwesties nopen ons alle webpagina's na te lopen. Onze lessen zijn een tijd lang offline. We hopen op uw geduld.

euforum 8Het EU-Forum is dé plek om met uw leerlingen naar toe te gaan als u de Europese Unie in de klas wilt halen. Het is een leeromgeving met leerstofvervangend materiaal voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, mens & samenleving, levensbeschouwing, kunstzinnige oriëntatie en natuur & techniek. U kunt de leerlingen met 10-tallen opdrachten aan het werk zetten, individueel, in tweetallen of met groepsopdrachten.

De leerlingen zullen er snel hun weg in vinden, een heleboel leren over de Europese Unie en zich al doende afvragen wat ze nu zelf vinden van de EU.

Over het CMO

logologo faculteit

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten. De onderwerpen: ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, mensenrechten, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa.

Het CMO is deel van de Faculteit Managementwetenschappen van de RU Nijmegen.

Onze drijfveren

ninedots

Onderwijs is dé manier om jezelf en de wereld naar een hoger plan te tillen. Niet voor niks moeten van de VN alle kinderen naar school. Leerlingen leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. We doen ons best docenten daarbij te ondersteunen en laten ons daarbij leiden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Earth Charter

Voor wat het waard is.

 CMO-tweets