(C)


Copyrightkwesties nopen ons alle webpagina's na te lopen. Onze lessen zijn een tijd lang offline. We hopen op uw geduld.

nau 8Nothing About Us is een film van Marijn Poels bij het project Gehandicapte jongeren actief als wereldburgers van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD). In dit project worden gastlessen aangeboden over mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. Het lesmateriaal bij deze gastlessen kan door docenten op het voortgezet (speciaal) onderwijs ook zelfstandig worden gebruikt. DCDD, CMO en filmmaker Marijn Poels hebben de handen ineen geslagen en bij de film dit gelijknamige lespakket geproduceerd.

Over het CMO

logologo faculteit

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten. De onderwerpen: ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, mensenrechten, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa.

Het CMO is deel van de Faculteit Managementwetenschappen van de RU Nijmegen.

Onze drijfveren

ninedots

Onderwijs is dé manier om jezelf en de wereld naar een hoger plan te tillen. Niet voor niks moeten van de VN alle kinderen naar school. Leerlingen leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. We doen ons best docenten daarbij te ondersteunen en laten ons daarbij leiden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Earth Charter

Voor wat het waard is.

 CMO-tweets