(C)


Copyrightkwesties nopen ons alle webpagina's na te lopen. Onze lessen zijn een tijd lang offline. We hopen op uw geduld.

epa 8Het educatieve project 'Handel met Europa - Goed of slecht voor ontwikkelingslanden?' draait om Economische Partnerschaps Akkoorden (EPA’s), vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie met haar voormalige koloniën wil afsluiten. 
Er is binnen ontwikkelingslanden en binnen de Europese Unie al enige tijd een fel debat gaande tussen de voor- en de tegenstanders van deze EPA’s. 
In het lespakket en op de EPA-website leren de leerlingen (bovenbouw Havo/VWO) aan de hand van bronnenmateriaal over EPA’s, hun relatie tot de millenniumdoelen en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven van kleine producenten in ontwikkelingslanden. Lespakket en werkbladen zijn gratis te dowloaden.

Over het CMO

logologo faculteit

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten. De onderwerpen: ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, mensenrechten, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa.

Het CMO is deel van de Faculteit Managementwetenschappen van de RU Nijmegen.

Onze drijfveren

ninedots

Onderwijs is dé manier om jezelf en de wereld naar een hoger plan te tillen. Niet voor niks moeten van de VN alle kinderen naar school. Leerlingen leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. We doen ons best docenten daarbij te ondersteunen en laten ons daarbij leiden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Earth Charter

Voor wat het waard is.

 CMO-tweets