(C)


Copyrightkwesties nopen ons alle webpagina's na te lopen. Onze lessen zijn een tijd lang offline. We hopen op uw geduld.

gans 8

Het CMO heeft twee nieuwe leerlijnen ontwikkeld: een over ‘Globalisering’ en een over ‘Vluchtelingen & Asielzoekers’. Dit in het kader van een EU-educatieproject. Doel van het project is het ontwikkelen van een nieuwe methodologie voor ontwikkelingseducatie en mondiaal onderwijs. Het lesmateriaal is bedoeld voor 3 en 4 havo/vwo.

Het CMO werkt binnen het project ‘Critical review of the disciplines’ samen met CVM uit Italië, APA uit Ierland, ARPOK uit Tsjechië, ESA uit Bulgarije en Südwind uit Oostenrijk. Lees meer.

Over het CMO

logologo faculteit

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten. De onderwerpen: ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, mensenrechten, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa.

Het CMO is deel van de Faculteit Managementwetenschappen van de RU Nijmegen.

Onze drijfveren

ninedots

Onderwijs is dé manier om jezelf en de wereld naar een hoger plan te tillen. Niet voor niks moeten van de VN alle kinderen naar school. Leerlingen leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. We doen ons best docenten daarbij te ondersteunen en laten ons daarbij leiden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Earth Charter

Voor wat het waard is.

 CMO-tweets