interdependence logo

logo euHet Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO) is één van de deelnemers in het EU-project met de fraaie naam ‘Critical review of the historical and social disciplines for a formal education suited to the global society’, kortweg Critical reviews of the disciplines.

De projectpartners willen aan de hand van bestaande en nieuwe didactische materialen en een aantal educatieve experimenten een nieuwe methodologie ontwikkelen voor ontwikkelingseducatie en mondiaal onderwijs voor verschillende vakken in basis- en voortgezet onderwijs. Een methode die leerlingen leert het lokale en het globale te verbinden en vanuit een niet-eurocentrische visie recht doet aan mondiale problemen op het gebied van armoede en ongelijkheid. Doel is ook om een uitwisseling tussen verschillende Europese NGO’s op gang te brengen.

Partners van CMO zijn CVM (Comunitá Volontari per il Mondo - Italië), APA (Aids Partnership with Africa - Ierland), ARPOK (Agentura Rozvojove a humanitarni Pomoci Olomouckeho Kraje - Tsjechië), ESA (Expert Support Association - Bulgarije) en Südwind (Oostenrijk).

logo cvm logo apalogo arpoklogo esalogo suedwindlogo

Onze drijfveren

ninedots

Onderwijs is dé manier om jezelf en de wereld naar een hoger plan te tillen. Niet voor niks moeten van de VN alle kinderen naar school. Leerlingen leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. We doen ons best docenten daarbij te ondersteunen en laten ons daarbij leiden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Earth Charter

 

Voor wat het waard is.

Over het CMO

logo    

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten. De onderwerpen: ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, mensenrechten, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa.

 

Het CMO is deel van de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.