erfgoedDe overheid heeft in 2007 het programma 'Erfgoed van de Oorlog' gelanceerd. Door dat programma zijn de verhalen van de Tweede Wereldoorlog, groot en klein, in al hun veelkleurigheid vastgelegd. 221 Erfgoed-projecten hebben een schat aan bruikbaar materiaal opgeleverd voor het onderwijs.

 

Het CMO heeft daarvan de leeromgeving, ‘Het verleden uit, de toekomst in’ gemaakt, een selectie uit de erfgoed-projecten. Interviews, foto’s, teksten, affiches, verzetskranten, getuigenissen, spotprenten en proclamaties zijn bronnenmateriaal voor 3 series van elk 30 opdrachten.

Deze eerste serie is voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool. De tweede leeromgeving is voor scholieren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De derde leeromgeving richt zich op scholieren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Over het CMO

logo    logo 30 jaar

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten. De onderwerpen: ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, mensenrechten, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa.

 

Het CMO is deel van de Faculteit Managementwetenschappen van de RU Nijmegen.

Onze drijfveren

ninedots

Onderwijs is dé manier om jezelf en de wereld naar een hoger plan te tillen. Niet voor niks moeten van de VN alle kinderen naar school. Leerlingen leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. We doen ons best docenten daarbij te ondersteunen en laten ons daarbij leiden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Earth Charter

 

Voor wat het waard is.

 CMO-tweets