sw 8Ontwikkelingseducatie' en 'Europa' in het VMBO
Voor het VMBO zijn ontwikkelingseducatieve leermiddelen bij wijze van spreken op de vingers van één hand te tellen. Naar onze mening is er ook binnen het VMBO ruimte voor ontwikkelingseducatie, mits het materiaal aansluit op de gangbare praktijken in het VMBO. Het sectorwerkstuk biedt die ruimte. Daarom hebben we een schat aan informatie rond de Millenniumdoelen en rond Europa voor u klaargezet.

Over het CMO

logo    logo 30 jaar

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs maakt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs voor verschillende vakken of projecten. De onderwerpen: ontwikkelingssamenwerking, oorlog & vrede, mensenrechten, milieu, duurzame ontwikkeling en Europa.

 

Het CMO is deel van de Faculteit Managementwetenschappen van de RU Nijmegen.

Onze drijfveren

ninedots

Onderwijs is dé manier om jezelf en de wereld naar een hoger plan te tillen. Niet voor niks moeten van de VN alle kinderen naar school. Leerlingen leren om zelf na te denken, een oordeel te vormen en te handelen. We doen ons best docenten daarbij te ondersteunen en laten ons daarbij leiden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Earth Charter

 

Voor wat het waard is.

 CMO-tweets