VN-Hoofdkantoren - voor de docent: beoordeling


De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als de wereldkaart laat zien dat de spreiding van VN-hoofdkantoren een afspiegeling is van de huidige machtsverhoudingen in de wereld op economisch en politiek gebied en ook laat zien dat alle lidstaten en de werelddelen waarin ze liggen, gelijkwaardig aan elkaar zijn.

Ook moet bij elke nieuwe vestigingsplaats van een VN-hoofdkantoor helder en bondig zijn aangegeven waarom dat kantoor juist in die plaats moet worden gevestigd.

 

verwante lessen

Login Form