Vijand achter de voordeur - bron: jan van den burg

 

De ouders van Jan van den Burg (geboren in 1929) hadden een boerderij vlakbij een vliegveld dat tijdens de Duitse bezetting als militaire vliegbasis werd gebruikt door de Duitsers. Ook was vlakbij de boerderij een kampement van Duitse soldaten.

De vader van Jan moest land afstaan aan de Duitsers. Die legden daar landmijnen op om het vliegveld te beschermen.

Begin 1945 werd in de boerderij van Jan een Duitse soldaat ingekwartierd. Die bleef enkele maanden en moest op de paarden passen die waren gevorderd en ondergebracht in de stal van de familie Van den Burg waren ondergebracht. De soldaat was erg anti-Hitler. Jan vond de Duitsers in en om het huis erg aardig. In diezelfde periode had het gezin een hongerevacué uit Utrecht opgenomen. Deze jongen is tot na de bevrijding gebleven.

Jan staat niet negatief tegenover Duitsers. Hij vindt dat Hitler met zijn nazistische systeem verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog.

 

verwante lessen

Login Form