Vijand achter de voordeur - bron: dirk oostenbrug

 

De ouders van Dirk Oosterbrug (geboren in 1928) hadden een boerderij vlakbij een vliegveld dat tijdens de Duitse bezetting als militaire vliegbasis werd gebruikt door de Duitsers. Ook was er vlakbij de boerderij een barak waarin Duitse soldaten waren ondergebracht. Deze soldaten hebben gedurende een korte tijd met het gezin in de boerderij meegegeten. Eerst vond Dirk het een beetje vreemd, die soldaten die aanschoven voor de maaltijd maar dat wende.

In het voorjaar van 1945 werd bij hem thuis een Duitse soldaat ingekwartierd en die bleef er zes weken wonen. Deze soldaat moest op de paarden passen die bij boeren in de buurt waren gevorderd en in de stal van de boerderij van de Oosterbrugs waren ondergebracht. De soldaat was een wat oudere man en was ook fel gekant tegen Hitler en diens beleid. Dirk vond de Duitsers in en om het huis erg aardig en was niet bang voor hen. Bovendien had hij het idee dat de soldaten alleen meevochten in de Tweede Wereldoorlog omdat ze hiertoe als dienstplichtigen gedwongen waren. Ook vond Dirk dat de soldaat die ingekwartierd was geen schuld had aan de oorlog.

 

verwante lessen

Login Form