Vijand achter de voordeur - bron: inkwartiering

 
Het woord “inkwartieren” is afgeleid van het woord “kwartier” Een kwartier is een tijdelijke verblijfplaats voor soldaten. Een plek geschikt maken om er een soldaat in onder te brengen heet kwartier maken. Wanneer dat gebeurt bij burgers in huis spreken we van inkwartiering.

Als een leger zich verplaatst of een gebied bezet, werden soldaten van dat leger bij burgers in huis ingekwartierd. Voor deze burgers betekende dat en aanslag op de middelen die ze hadden om van rond te komen, terwijl ze vaak al door oorlogsomstandigheden min of meer in armoede leefden. Bovendien was het gedrag van de ingekwartierde soldaten niet altijd even beleefd of netjes.

Tijdens de Tweede wereldoorlog werden in Nederland eveneens soldaten ingekwartierd. Dat waren onder meer soldaten van het Duitse leger nadat die op 10 mei 1940 Nederland was binnengevallen. De gemeenten waar soldaten van het Duitse leger of officieren van de SS werden ingekwartierd, kregen van het leger of de SS hiervoor een vergoeding.

inkwartiering2Vertaling: Zelfstandig kwartier maken zonder toestemming van de plaatselijke commandant is verboden.
De bevelhebber van de Wehrmacht in Nederland - 10-09-1940

De gemeenten betaalden het geld van de vergoeding door aan mensen bij wie soldaten van het Duitse leger of SS-officieren waren ingekwartierd. Als deze soldaten of officieren eigendommen stalen, beschadigden of vernielden van hun gastheer, moest het Duitse leger of de SS dat via de gemeente vergoeden. Ook de stroom die de ingekwartierde soldaten of officieren bij hun gastheer verbruikten, moest aan hun gastheer worden vergoed.

Naar: artikel Wikipedia over inkwartiering

 

verwante lessen

Login Form