Vijand achter de voordeur - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. We verdelen de klas in acht groepen. \

Deze opdracht bestaat uit twee delen;

  1. Een onderzoek dat je samen met enkele klasgenoten doet. Hiervoor krijg je een uur de tijd
  2. Het houden van de presentatie over je onderzoek en het klassengesprek. Hiervoor krijgen jullie ook een uur.
  • Iedere groep krijgt een bron: een leestekst met een samenvatting van een interview en een of twee fragment uit datzelfde interview.
  • Je leest eerst de bron “Inkwartiering”
  • Daarna voer je samen met je groepsgenoten je onderzoek uit aan de hand van die bronnen die je hebt gekregen.
  • Zoek en noteer daarbij de antwoorden op de vragen op het opdrachtblad.
  • Je houdt een presentatie voor de klas over de resultaten van je onderzoek. Spreek hierbij af wie het woord zal voeren.
  • Als alle groepen aan de beurt zijn geweest, houden jullie een klassengesprek waarin jullie de resultaten van de onderzoeken met elkaar vergelijken.

 

verwante lessen

Login Form