Vijand achter de voordeur - voor de docent: beoordeling

 
De opdracht is goed gemaakt als:

  • de leerlingen bij de getuigenis die ze bestudeerd hebben antwoord hebben gegeven op alle vragen;
  • de presentatie van elke groep helder is en de antwoorden op de vragen die de groep heeft gevonden duidelijk aan bod komen in de presentatie;
  • de leerlingen tijdens de klassikale bespreking van de presentaties elkaar evenveel gelegenheid hebben gegeven om hun bevindingen verkregen bij het onderzoek toe te lichten, en
  • de leerlingen tijdens de klassikale bespreking van de presentaties blijk hebben gegeven van respect voor elkaar en elkaars mening en elkaar voldoende gelegenheid hebben gegeven die mening uit te spreken.

 

verwante lessen

Login Form