Vijand achter de voordeur - bron bernard jochems

 

De vader van Bernard Jochems (geboren in 1929) was huidarts en had een praktijk aan huis. In het huis van de familie Jochems werden tussen juli en september 1940 achtereenvolgens twee Duitse officieren ingekwartierd. De eerste was een vriendelijke man en Bernard sprak af en toe met hem. De tweede officier was een SS-er en niemand in huis sprak met hem. Bernard had geen angst voor deze Duitsers en was ook niet bang dat zijn ouderlijk huis gevorderd zou worden, ook al bood het huis veel plaats voor ingekwartierde soldaten.

 

verwante lessen

Login Form