De Meivliegers - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. Je maakt de opdracht samen met drie medeleerlingen.

De opdracht bestaat uit twee delen.

Deel I
Voor dit deel van de opdrach krjg je 1 uur de tijd. Lees de bron 'Hans Vos vertelt'.
Vervolgens bekijk je het interview met Hans Hellendoorn, met Dick Lewis en met  Herman John Vermeulen. Deze interviews duren alle tussen de 3 en 3½ minuten.
Beantwoord aan de hand van het interview dat je gekozen hebt de drie vragen uit ‘Opdracht’ en schrijf de antwoorden voor jezelf op.

dezesvliegers

Deel II
Hier krijg je ook een uur de tijd voor.
Je bekijkt nu het interview met Guus Kiel, met Jan Linzel en met Henk Sitter. Deze interviews duren tussen de 5 en 6½ minuten.
Lees ook ‘Bron: Militaire Willemsorde’.

Beoordeel de inzet van de Meivlieger uit deel II van de opdracht op de volgende eigenschappen:

  • Moed
  • Beleid
  • Trouw

Stel aan de hand van deze criteria een advies op aan koningin Wilhelmina. Verwerk in dat advies de antwoorden op de vragen. Moet zij de drie Meivliegers die jullie hebben beoordeeld die onderscheiding geven of niet? En waarom dan wel of niet?

 

verwante lessen

Login Form