Toevluchtsoord Nijkerk - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom mensen uit de omgeving van Renkum en Arnhem in september 1944 naar Nijkerk vluchtten.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom mensen uit de Randstad gedurende de winter van 1944-’45 naar Nijkerk kwamen.
  • De leerlingen hebben aan de hand van enkele voorbeelden gezien hoe bewoners van Nijkerk de vluchtelingen en de mensen uit de Randstad hielpen.
  • De leerlingen kunnen aangeven waarom het soms gevaarlijk was om vluchtelingen en mensen uit de Randstad te helpen.
  • De leerlingen zijn nagegaan welke rol kerken in Nijkerk en de levensovertuiging van de Nijkerkers speelden bij de hulpverlening aan vluchtelingen en mensen uit de Randstad.

 

verwante lessen

Login Form