Evacués in de Tweede Wereldoorlog - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. 

De opdracht bestaat uit studie van bronnen over wat evacuaties zijn. Je doet dat samen met een klasgenoot en je krijgt er 30 minuten voor. De bronnen die je hiervoor nodig hebt zijn ’Bron: evacueren of vluchten’, ‘Bron: De vlucht uit Breda’ en interviews.

Verdeel die bronnen wel onder elkaar om tijd te besparen.

Het tweede deel van de opdracht doe je samen met enkele klasgenoten. Voor dit deel krijg je de rest van de tijd.

Werk in drie groepen.

Iedere groep kiest een van de drie periodes tijdens de Duitse bezetting van Nederland waarin evacuaties plaatsvonden. Over elke periode is een bron met links naar extra informatie opgenomen.

Aan de hand van de vragen in ‘Opdracht’ ga je na hoe de evacuaties in je gekozen periode verliepen en wat er verder met de evacués gebeurde.

Je maakt een verslag van dit onderzoek en de resultaten ervan. Ook teken je op een blanco landkaart van Nederland  de routes in die de evacués volgden vanaf hun woonplek naar de plekken waar ze werden ondergebracht.

 

verwante lessen

Login Form