Propaganda - voor de docent: info

 
Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 3 lesuren uit.

U verdeelt de klas in zes groepen, drie groepen kijken door de ogen van de Duitsers, drie andere groepen kijken door de ogen van de Geallieerden.
Elk van de zes groepen kijkt in de tweede les naar een van deze onderwerpen:

1) Het vergeten bombardement op Rotterdam van 1943
2) De April-Mei-staking van 1943 
3) Operatie Market Garden 

In het eerste uur laat u alle bronnen lezen. 
In het tweede uur laat u de bronnen van een van onderstaande lesbrieven (alleen de bronnen, niet de opdracht) die aansluiten bij hun opdracht:

1) Het vergeten bombardement op Rotterdam van 1943 door de ogen van de Duitsers
2) Het vergeten bombardement op Rotterdam van 1943 door de ogen van de Geallieerden

3) De April-Mei-staking van 1943 door de ogen van de Duitsers
4) De April-Mei-staking van 1943 door de ogen van de Geallieerden

5) Operatie Market Garden door de ogen van de Duitsers
6) Operatie Market Garden door de ogen van de Geallieerden

Binnen dit tweede uur geeft u de leerlingen ook de tijd om te kijken of ze je meer informatie kunt vinden op internet.

In het derde uur schrijven ze een krantenbericht door Duitse of Geallieerde ogen met gebruik van enkele propagandatechnieken uit het eerste lesuur.

Uitwerking
Het is de bedoeling dat net als in iedere andere oorlog de strijdende partijen in de Tweede Wereldoorlog hun eigen narratief over die oorlog laten doorklinken in hun propaganda en dat het daardoor moeilijk is om goed zicht op het verloop ervan te krijgen, zeker als je niet de beschikking hebt over onafhankelijke informatiebronnen zoals in Nederland vaak het geval is geweest tijdens de Duitse bezetting.

Eindtermen HAVO Maatschappijleer
Domein B: Vorming (binnen een specifieke context)
Subdomein B1: Socialisatie
4. De kandidaat kan socialisatie binnen een specifieke context herkennen als een proces waarin cultuuroverdracht en cultuurverwerving plaatsvindt en waarin mensen een eigen identiteit ontwikkelen. Hij kan tevens culturen classificeren op basis van verschillende culturele dimensies.
Subdomein B2: Politieke socialisatie
5. De kandidaat kan voorbeelden van politieke socialisatie herkennen binnen een specifieke context. Hij kan tevens standpunten classificeren op basis van ideologieën en politieke dimensies.
Subdomein B3: Socialisatie binnen een specifieke context
6. De kandidaat kan in hoofdlijnen maatschappelijke ontwikkelingen beschrijven die van invloed zijn op socialisatieprocessen en op de rol van socialisatoren daarin. Hij kan tevens conclusies trekken over de veranderde socialisatieprocessen.

Eindtermen VWO Maatschappijleer
Domein B: Vorming (binnen een specifieke context)5
Subdomein B1: Socialisatie
4. De kandidaat kan ontleden hoe cultuuroverdracht en cultuurverwerving door socialisatie plaatsvinden. Hij kan tevens verbanden beschrijven tussen persoonlijke identiteit en collectieve identiteit en culturen classificeren op basis van verschillende culturele dimensies.
Subdomein B2: Politieke socialisatie
5. De kandidaat kan beredeneren of er in een gegeven situatie sprake is van politieke socialisatie. Hij kan tevens standpunten classificeren op basis van ideologieën en politieke dimensies.
Subdomein B3: Visies vanuit paradigma’s op socialisatie en politieke socialisatie
21 De kandidaat kan verschillende visies op socialisatie en politieke socialisatie vanuit drie sociaalwetenschappelijke paradigma’s onderscheiden22.”

 

verwante lessen

Login Form