Naar de film tijdens WOII - bron: naar de film

 
Hoe verging het de Nederlandse filmwereld tijdens de bezetting? Werden er nog wel films gemaakt in Nederland tijdens de bezettingsjaren? Zo ja, wat voor film? Mochten nog films worden vertoond uit de jaren voorafgaand aan de bezettingstijd? Waren de filmmakers wel vrij om films te maken zoals ze wilden? In hoeverre werd het medium film door de Duitse bezetter gebruikt om propaganda te maken voor he nationaalsocialisme en tegen joden? Werd dat altijd zonder meer geaccepteerd door de bioscoopbezoekers of was er ook verzet tegen?

Dat kunnen jullie lezen in deze drie externe bronnen:

  1. Nederlandse film in de Tweede Wereldoorlog 
  2. Polygoon propaganda
  3. Oorlog in de bioscoop

deeeuwigejoodBioscopen werden verplicht om de antisemitische film
‘De eeuwige Jood’ in de bioscopen te draaien 

 

verwante lessen

Login Form