Joods en doof - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kennen de begrippen ‘eugenetica’, Arisch’, ‘Untermensch’ en ‘Übermensch’.
  • De leerlingen kunnen uitleggen aan welke criteria mensen moesten voldoen om te passen in de samenleving zoals Hitler en de Nazi’s die wilden vormgeven.
  • De leerlingen kunnen enkele groepen noemen die niet pasten in die samenleving en uitleggen wat er volgens Hitler en de Nazi’s met die groepen moest gebeuren.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom joden in Nederland, en dan vooral joden die doof zijn extra gevaar liepen door de denkbeelden over de ideale samenleving zoals Hitler en de Nazi’s die voor ogen hadden.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom dove joden in Nederland makkelijker slachtoffer werden van vervolging door de Duitse bezetters dan joden die deze beperking niet hadden.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom nauwelijks bekend is hoeveel dove joden in Nederland het slachtoffer zijn geworden van vervolging door de Duitse bezetters van Nederland.
  • De leerlingen hebben gezien welke organisatie probeert de aandacht van het publiek te vestigen op het lot van de Nederlandse dove joden in de bezettingstijd en hoe ze daarbij te werk gaat.

 

verwante lessen

Login Form