Oorlog in Friesland - bron; veilige haven

 
In Friesland zijn ten tijde van de Tweede Wereldoorlog naar schatting 23.000 mensen ondergedoken geweest. Dat Friesland een ideale plek was om onder te duiken of om mensen naar te evacueren, had te maken met Friese landschapskenmerken, de geografische ligging en met sociaal-maatschappelijke factoren of omstandigheden.

Bestudeer de volgende bron: http://www.fryslan4045.nl/index.php/meer-over-friesland-als-veilige-haven.

onderduikers

Zoek ook op internet naar meer informatie over dit onderwerp.
Let in je onderzoek op de volgende zaken:

  • Welke groepen onderdak kregen in Friesland oen waarom;
  • Hoe ligging en landschapskenmerken Friesland geschikt maakten als plek om onderduikers en évacués onder te brengen;
  • Welk voordeel en welk nadeel Friesland had als regio om er een onderduikadres te zoeken en te krijgen;
  • Waarom het voor sommige onderduikers in Friesland lastig was om zich aan hun nieuwe woonomgeving aan te passen;
  • Welke rol de aanleg van de Atlantikwall speelde bij de toestroom van evacués, en
  • Uit welke sociale kringen in Friesland hulp kwam bij de opvang van onderduikers en evacuees.

 

verwante lessen

Login Form