Oorlog in Friesland - opdracht

 
opdrachtJullie brengen door bronnenonderzoek die periode in beeld aan de hand van de volgende vragen;

  1. Waarom kozen de Geallieerden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Friesland als aanvliegroute als ze hun bomenwerpers naar Duitsland lieten vliegen om daar hun bommen op strategische doelen en industriële centra op af te werpen? Wat deden Duitse militairen in Friesland hiertegen?
  2. Een van de acties die Friezen voerden, heet de Melkstaking. Wat was dat voor actie, waarom vond die actie plaats en wat deden de Duitse bezetters hiertegen?
  3. Waarom en hoe werd Friesland steeds meer als onderduikplaats gebruikt?
  4. Wat voor sporen in het landschap in Friesland herinneren nu nog aan de Tweede Wereldoorlog?”

 

verwante lessen

Login Form