Het Europa van Mussert - bron: het doel van de kernvorming

 
ApennijnenDe Apennijnen, beoogde buitengrens van het Europese kerngebied

Het doel van de oprichting van het Europese kerngebied is te komen tot samenwerking tussen de naties (volken die elk hun eigen staat hebben) die er deel van uitmaken. Maar die samenwerking kan alleen tot stand komen als iedere natie ervan overtuigd is of tot de overtuiging kan worden gebracht dat ze niet zonder die samenwerking kan. Elke natie moet belang hebben bij die samenwerking en er redelijk zeker van kunnen zijn dat het verlies aan vrijheid door die samenwerking ruimschoots wordt goedgemaakt door de materiële en andere voordelen die de samenwerking haar zal bieden.

Maar voordat die samenwerking op gang kan komen, moet in ieder geval het eigene van ieder natie binnen haar staat worden gewaarborgd. Dat wil zeggen: elke natie moet ervan op aan kunnen dat ze binnen haar staat in haar waarde wordt gelaten met haar nationale trots, taal, zeden, godsdienst en cultuur.

De naties binnen het Europese kerngebied moeten op militair gebied met elkaar samenwerken. Dat moeten ze doen door een gezamenlijk leger op te richten (luchtmacht, landmacht en marine). Dat leger moet onder Duits opperbevel komen te staan. Ook moeten de naties met elkaar het volgende afspreken: als één of meer naties binnen het Europese kerngebied worden aangevallen door een land dat buiten het kerngebied ligt, moeten de andere naties van het kerngebied de aangevallen naties te hulp komen en moeten alle naties van het kerngebied de aanval zien af te slaan.

Ook moeten de naties van het Europese kerngebied op economisch gebied met elkaar samenwerken. Hiertoe moet de handel binnen het kerngebied vrij worden gemaakt en moeten de naties een gezamenlijke douane aan de buitengrenzen van het kerngebied oprichten. Deze douane kan alleen goed werken als de buitengrenzen zó getrokken worden dat ze makkelijk te bewaken zijn. Daarom moet bij het trekken van de buitengrenzen zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van natuurlijke grenzen, zoals de Karpaten en de Apennijnen.

Het Europese kerngebied omvat niet alleen de meest waardevolle mensen die er in Europa te vinden zijn, maar ook vrijwel het gehele geïndustrialiseerde deel van Europa.

Het Europese kerngebied kan met nieuwe leden worden uitgebreid, zoals Engeland en Frankrijk, maar dat is pas aan de orde als het eenmaal goed draait. Het tot stand brengen ervan zal een groot karwei zijn waarbij vele hindernissen moeten worden overwonnen.

 

verwante lessen

Login Form