Adolfs Nieuwste Papegaai - Censuur onder ANP - voor de docent: leerdoelen

 

  • Leerlingen hebben gezien hoe de Duitse bezetters de persvrijheid in Nederland geleidelijk steeds verder beperkten en ten slotte ophieven.
  • Leerlingen hebben gezien dat maar weinig Nederlanders bewust partij kozen voor de bezetters tijdens de Duitse bezetting en dat de meeste Nederlanders die besloten om met de bezetters mee te werken dat vooral deden onder druk van de moeilijke omstandigheden waarin ze toen leefden.
  • Leerlingen hebben geprobeerd zich voor te stellen hoe journalisten tijdens de Duitse bezetting besloten mee te werken met de Duitse bezetters of dat juist jniet te doen.

 

verwante lessen

Login Form