Adolfs Nieuwste Papegaai - Censuur onder ANP - voor de docent: erfgoed

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau) ook wel Adolfs Nieuwste Papegaai genoemd, omdat het persbureau collaboreerde met de Duitse bezetters. Het ANP stond eerst voor een betrouwbare en geloofwaardige bron van nieuws, maar stond later onder controle van de Duitse bezetters. Zo werd het bureau misbruikt voor propaganda voor de nazi’s. Na de bevrijding slaagde de persdienst erin om het vertrouwen van de burgers weer terug te winnen door middel van zuivering in eigen kringen.

historisch archief

Het archief van het ANP is toegankelijk voor onderzoekers en geïnteresseerden. Een deel van het archief is onlangs gedigitaliseerd en via het internet toegankelijk. Er wordt informatie gegeven over de gelijkschakeling van de nieuwsvoorziening, de naoorlogse perszuivering, de positiebepaling van Nederland en de journalistieke praktijk van de scheiding van nieuws en opinie. Het is van belang dat deze geschiedenis niet vergeten wordt en dat wij, als leden van de huidige maatschappij, ervan leren. Met deze opdracht wordt er getracht leerlingen deze geschiedenis en haar betekenis uit te leggen en hun ervan bewust te maken welke omstandigheden er toentertijd heersten.

 

verwante lessen

Login Form