De verzameling van Harrie Rouvroye - dit ga je doen


werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Maak de opdracht samen met een klasgenoot.

1) Bekijk ‘Bron: leven in WOII’ en geef antwoord op de volgende vragen

  • Welke aanwijzingen waren er dat de Duitsers in aantocht waren?
  • Welke brug konden de Duitsers toen niet innemen en waarom?
  • En welke brug hebben ze daarvoor in plaats ingenomen en waarom is dit wel gelukt?

2) Bekijk ‘Bron: distributiesysteem’ en geef antwoord op de volgende vragen.

  • Waar waren de distributiestamkaarten voor bestemd en kreeg iedere persoon dezelfde stamkaarten?
  • Waarom werden deze ingevoerd?

Let op, de laatste vraag beantwoordt Harrie alleen maar indirect; dus hier moeten jullie goed over nadenken.

3) Geef nu antwoord op deze vraag: Wat bezielde Rouvroye volgens jou om zo’n grote verzameling van zeken uit de Tweede Wereldoorlog aan te leggen?

4) Zoek Elsloo en Stein op met Google Maps en teken een landkaart van dit gebied zoals het eruit zag begin jaren ‘40. Zijn er nog steeds dezelfde bruggen aanwezig? Zo niet, waar zou dit aan kunnen liggen?

5) Zoek ten slotte naar een ander voorbeeld van iemand die vastlegde wat hij of zij beleefde tijdens de Duitse bezeting van Nederland. Dat kan zijn iemand die net als Rouvroye dingen verzamelde die met die bezetting en de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, maar ook iemand die toen een dagboek bijhield of er achteraf een verhaal over schreef (daar zijn veel meer voorbeelden van dan het dagboek ‘Het Achterhuis’ van Anne Frank). Maar daar een korte beschrijving van.
Nu heb je een dossier bij elkaar over Harrie Rouvroye, over zijn woonplaats Elsloo en over hoe iemand anders uit eigen initiatief zijn of haar beleving van de bezettringstijd vastlegde voor toekomstige generaties, hetzij door een verzameling aan te leggen, hetzij door erover te schrijven.

Lever dat dossier in bij je leerkracht.

 

verwante lessen

Login Form