Wereldregering - dit ga je doen


werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd, maar indien er behoefte aan is, ruimt je leerkracht er wat extra tijd voor in.

Lees eerst in je eentje de bronnen ‘Werelddorp’ en ‘Wat doen de VN?’. Je krijgt er 15 minuten de tijd voor.

Daarna maak je samen met enkele klasgenoten een ontwerp voor een wereldregering aan de hand van onderstaand schemavan de VN in de inleiding. Daar krijg je 30 minuten de tijd voor.

UN schema verkleind

Als je op de afbeelding hierboven klikt, krijg je een groter schema te zien, dat is wellicht makkelijker te lezen.

Werk aan de hand van de overige bronnen in de les een model uit van de Verenigde Naties als:

  • een centralistische wereldregering, dus met veel macht zoals Nederland die heeft,

    of:

  • een federale wereldregering, dus een regering waarin (deel)staten een grote mate van zelfbestuur hebben. Iets dat lijkt op een statenbond of federatie, zoals dat in Duitsland en de Verenigde Staten het geval is.

    of:

  • de landenbond zoals die nu is, maar dan wel na hervormingen die je nodig vindt om deze organisatie beter te laten functioneren.

Maak hiervan een organogram of schema met een toelichting erbij en een pleidooi voor dit model. Laat die aan de klas en je leerkracht zien.

Ten slotte bespreken jullie met je leerkracht de drie modellen en proberen jullie een model van de Verenigde Naties uit te werken dat een compromis is tussen de drie modellen.

Voor dit klassengesprek trekken jullie 15 minuten uit, of iets meer tijd als dat nodig is.

 

verwante lessen

Login Form