Wereldburgers - bron: ncdo


In 1970 werd de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling NCDO opgericht. Het zette zich in voor  wereldburgerschap en de positie van mensen in ontwikkelingslanden. In 2017 beëindigde de NCDO haar werkzaamheden.

ncdo

De NCDO hanteerde de volgende omschrijving van wereldburgerschap:

  • Wereldburgerschap is beseffen dat je, terwijl je in een bepaald land leeft, toch betrokken bent bij de wereld buiten de landsgrenzen.
  • Je bent je ervan bewust dat de wereld niet ophoudt bij jouw directe gezichtsveld of bij de grenzen van je land.
  • Je toont respect en empathie voor mensen uit andere delen van de wereld, of ze nu hier of daar wonen.
  • Je reflecteert op je verbondenheid met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt en op wat dat voor jou en anderen betekent.
  • Je voorkomt binnensluiten (het opleggen van groepsnormen) en buitensluiten.
  • Je bent bereid zelf stappen te nemen om samen te werken aan wederzijds respect, duurzaamheid, eerlijke verdeling van rijkdommen, rechtvaardigheid, vrede en veiligheid.

Naar: ‘Missie en activiteiten van NCDO’ op https://www.ncdo.nl/artikel/missie-van-ncdo.html

 

verwante lessen

Login Form