Wereldburgers - bron: astronautenblik


Van mensen die een scherp oog hebben voor grotere verbanden, wordt gezegd dat ze een helikopterblik hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor een werknemer van een groot bedrijf die een goed beeld heeft van hoe het bedrijf in elkaar zit en wie binnen het bedrijf elke besluiten neemt. Als je zo iemand hoort praten, krijg je de indruk dat hij of zij de wereld vanaf grote hoogte heeft bekeken en dingen heeft waargenomen die vanaf de begane grond niet te zien zijn.

In de meest letterlijke zin geldt dat voor mensen die door de ruimte hebben gereisd, meestal in een baan rond de aarde. Wat hen steeds weer is opgevallen is dat de aarde kleurrijk is en door een dun blauw schilletje, de dampkring, is gescheiden van de ruimte, dat er vrijwel nergens iets te zien is van grenzen die mensen hebben getrokken tussen landen en gebieden en dat goed te zien is hoe mensen door hun handelen de aarde vervuilen. Over dat laatste maakte Wubbo Ockels (1946-2014) zich grote zorgen nadat hij in 1985 zelf een ruimtereis had gemaakt, aan boord van het Amerikaanse ruimteveer Challenger.

Kijk naar de YouTube-video ‘Wubbo Ockels: the final speech’: 

 

verwante lessen

Login Form