Wereldburgers - bron: belangrijk


Globalisering, ook wel mondialisering genoemd, maakt de wereld steeds ingewikkelder. Culturele, politieke en economische grenzen vervagen. Migratie maakt de bevolking steeds gevarieerder van samenstelling. De kracht van nationale staten neemt af en nationale identiteiten staan onder druk.

Wie deze ontwikkelingen niet begrijpt, loopt het risico zich verloren en bedreigd te voelen - en zich vijandig op te stellen tegen de veranderingen om hem of haar heen. Wie de ontwikkelingen wél volgt en begrijpt, ziet daarentegen de mogelijkheden en kansen die mondialisering met zich meebrengt.

Alleen met dit 'mondiale bewustzijn' is het bovendien mogelijk een oplossing te vinden voor de grote, grensoverschrijdende vraagstukken van deze tijd. Van de ongelijke toegang tot bestaansbronnen als water, tot de bescherming van het milieu, om maar wat te noemen. Dit bewustzijn komt er alleen als mensen beseffen dat alles wat ze als individu en dan vooral als consument van goederen en diensten (zoals vervoer) doen, van invloed is op het dagelijks leven van andere mensen dichtbij en veraf en op het dagelijks leven van toekomstige generaties.

belangrijk

 

verwante lessen

Login Form